Działalność » 2003

NAGRODY, NOMINACJE DLA ARTYSTÓW, LUDZI KULTURY

*Nagroda „ZŁOTY JACEK”
Stowarzyszenie „Brama”, Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od 2002 roku wspólnie przyznają nagrody „Złoty Jacek”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: za wybitne osiągnięcia w działalności twórczej, kulturalnej, za najlepszą pracę magisterską,dla instytucji za działalność na rzecz kultury, oświaty. Wręczenie nagród – statuetki „Jacka”, nagród pieniężnych i dyplomów - odbywa się podczas Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanego przez Akademię Podlaską.
Z nominacji Stowarzyszenia nagrody otrzymali: Antoni Wróblewski, Mirosław Zdrodowski, Grażyna i Krzysztof Rynkiewiczowie, Eugeniusz Kasjanowicz, Halina Budziszewska, Marek Glinka.

*Odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, dyplomy Ministra KulturyStowarzyszenie „Brama” występowało z wnioskami o przyznanie nagród i dyplomów Ministra Kultury. Odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” otrzymali: Marek Błaszczyk, Mirosław Zdrodowski, Maciej Turkowski, Andrzej Bakiera.
Dyplomy honorowe Ministra Kultury otrzymali:
Prof.dr hab. Antoni Jówko- Rektor Akademii Podlaskiej
Prof. Czesław Pius – Ciapało – kierownik Zakładu Plastyki Akademii Podlaskiej
Andrzej Tarasiuk – Dyrektor Administracyjny Akademii Podlaskiej
Nagroda Ministra Kultury
Marek Błaszczyk – Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”