Działalność » 2010

KONCERTY

*14 stycznia – W ramach 18 finału WOŚP na placu Sikorskiego odbył się zorganizowany przez MOK – show lodowy. Stowarzyszenie „Brama” współfinansowało pokaz, podczas którego wyrzeźbiono w lodzie bramę Księżnej Ogińskiej.

*3 lutego – prezentacja spektaklu „W tancbudzie tango” w Teatrze Żydowskim
w Warszawie. Sala wypełniona była po brzegi. Publiczność owacjami na stojąco przyjęła to znakomite przedstawienie.
Luty – „Kultura Siedlecka” ogłosiła wyniki konkursu na Kulturalne Wydarzenie Roku 2009. Wydarzeniem roku został spektakl „W tancbudzie tango”

* 2 grudnia – Wieczór z kulturą prawosławia pt. „Źródło wiary” zorganizowany przez SSSK „Brama” we współpracy z: DPT „Reymontówka”, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Parafią Prawosławną p.w. Świętej Trójcy w Siedlcach.
Wieczór zorganizowano w DPT „Reymontówka”, a w programie były:
- wystawa ikon ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, przygotowana przez Małgorzatę Nikolską - dyrektora Muzeum,
- wykład dr Krzysztofa Mazura „ Duchowość prawosławna – szkic do portretu”,
- koncert Korneliusza Kochana oraz Chóru Akademii Teologicznej z Warszawy.
*11-12 grudnia– Ogólnopolskie Spotkania Śpiewających Poezję „Recital 2010” zorganizowany przez Centrum Kultury i Sztuki. Stowarzyszenie „Brama” włączyło się do współorganizacji „Recitalu”. Stowarzyszenie ufundowało też nagrody dla publiczności.