Działalność » 2010

WYDAWNICTWA

*23 czerwca – wydanie książki o Gminie Siedlce pt. „Gmina na medal”, pod redakcją Ewy Talacha, w opracowaniu graficznym Mirosława Zdrodowskiego.
Wrzesień – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki”
Z nominacji Stowarzyszenia „Brama” nagrodę otrzymała Milena Madziar, za osiągnięcia artystyczne w 2009 roku.
Z nominacji Centrum Kultury i Sztuki nagrodę za całokształt pracy twórczej otrzymała Ewa Talacha – prezes Stowarzyszenia „Brama”.

*22 października – wydanie książki „W mieście Siedlcach, pośród lasów, trzy podpory dawnych czasów…” pod redakcją Ewy Talacha, w opracowaniu graficznym Mirosława Zdrodowskiego. Historię Siedlec przybliżył w książce dr Grzegorz Welik. Uroczysta promocja książki odbyła się w Sali „Podlasie” z udziałem władz miasta. W koncercie przygotowanym muzycznie przez Waldemara Koperkiewicza wystąpili aktorzy Teatru ES: Natalia Koperkiewicz, Ewelina Jastrzębska, Robert Protasewicz, Waldemar Koperkiewicz. Podczas koncertu wykonano premierową piosenkę „Siedlce, miasto mojej młodości”, do tekstu Eugeniusza Kasjanowicza, z muzyką napisaną przez Waldemara Koperkiewicza Fragmenty prozy z książki „W mieście Siedlcach…” czytał aktor Piotr Siwkiewicz.