Działalność » 2011

 

NAGRODY, NOMINACJE DLA ARTYSTÓW, LUDZI KULTURY

*18 maja - wręczenie nagród Prezydenta „Wawrzyn Siedlecki”. Z nominacji Stowarzyszenia „Brama” nagrodę otrzymał Tadeusz Goc – kierownik Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych;
*28 czerwca – Wręczenie nagród „Mecenas Siedleckiej Kultury”. Nagrodę za wspieranie działań wydawniczych Stowarzyszenia „Brama” otrzymał Krzysztof Figat – Prezes PEC*8 października - wręczenie nagród „Złotego Jacka”. Z nominacji Stowarzyszenia nagrodę za osiągnięcia artystyczne otrzymał Jerzy Kobyliński – twórca, lider zespołu „Orkiestra Dni Naszych”

Wręczenie Nagród "Złotego Jacka"
W 2011 roku wręczono cztery "Złote Jacki". W kategorii dzialalność społeczna i kulturalna nagrodzono środowisko oddziału partyzanckiego "Zenona", w imieniu którego statuetkę odebrał mjr Tadeusz Sobieszczak. W kategorii najważniejszego osiągnięcia naukowego uznano pracę "Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczenstwa" prof. Jerzego Kunikowskiego. Z nominacji Stowarzyszenia BRAMA nagrodę za osiągnięcia artystyczne otrzymał Jerzy Kobyliński - wspołzałożyciel i lider zespołu Orkiestra Dni Naszych. "Złotym Jackiem" wyróżniono również Sylwię Ślaz - autorkę pracy magisterskiej pt. "Życie codzienne w Siedlcach w latach 1939-1944". Praca "Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu siedleckiego 1991-2010" autorstwa Zbigniewa Pawłowskiego została uhonorowana wyróżnieniem.