Działalność » 2004

WYSTAWY

26 lutego - 20 marca 2004 roku – organizacja wystawy prac Marca Chagalla pt. „Ilustracje do Biblii i inne litografie”. Dzieła udostępnione zostały przez firmę Lep Art Consulting i osoby prywatne. Wystawie towarzyszył katalog, którego współwydawcą było Stowarzyszenie. W katalogu znalazły się teksty Siedlczan: ks. Romana Krawczyka – prof. zwycz. Akademii Podlaskiej i wiceprezesa Stowarzyszenia „Brama” - Ewy Talacha.
Wystawa odbywała się pod honorowym patronatem Wicepremiera Rządu RP, Ministra Kultury i Wojewody Mazowieckiego. Wszyscy wymienieni patroni obecni byli na wernisażu wystawy, który odbył się w dniu 26 lutego o godz. 19.00 w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej. Podobnie jak podczas otwarcia wystawy S. Dali, na wernisaż tłumnie przybyli zaproszeni goście ( ok.700 osób).

więcej »

KONCERTY

*26 luty 2004 roku - koncert zespołu „Di Galitzyener Klezmorim – Trio Galicyjskie”
z Krakowa w składzie: Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak – akordeon, Rafał Seweryniak – kontrabas.
*28 września 2004 roku - koncert zespołu „Silk” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.
*3 października 2004 roku - grupa poezji śpiewanej pod kierownictwem
Macieja Turkowskiego.
*17 grudnia 2004 roku - recital Bogusława Nowickiego „ Wszystkiego nie przełkniesz”, promującego swoja nową płytę „Ballady”. Koncert odbył się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury przy współpracy z tą placówką.

więcej »

PUBLIKACJE

*26 luty 2004 roku – M. Chagall „Ilustracje do Biblii” . Wystawie towarzyszył katalog, którego współwydawcą było Stowarzyszenie. W katalogu znalazły się teksty Siedlczan: ks. Romana Krawczyka – prof. zwycz. Akademii Podlaskiej i prezesa Stowarzyszenia „Brama” - Ewy Talacha.

więcej »