Działalność » 2004

PUBLIKACJE

*26 luty 2004 roku – M. Chagall „Ilustracje do Biblii” . Wystawie towarzyszył katalog, którego współwydawcą było Stowarzyszenie. W katalogu znalazły się teksty Siedlczan: ks. Romana Krawczyka – prof. zwycz. Akademii Podlaskiej i prezesa Stowarzyszenia „Brama” - Ewy Talacha.