Działalność » 2004

WYSTAWY

26 lutego - 20 marca 2004 roku – organizacja wystawy prac Marca Chagalla pt. „Ilustracje do Biblii i inne litografie”. Dzieła udostępnione zostały przez firmę Lep Art Consulting i osoby prywatne. Wystawie towarzyszył katalog, którego współwydawcą było Stowarzyszenie. W katalogu znalazły się teksty Siedlczan: ks. Romana Krawczyka – prof. zwycz. Akademii Podlaskiej i wiceprezesa Stowarzyszenia „Brama” - Ewy Talacha.
Wystawa odbywała się pod honorowym patronatem Wicepremiera Rządu RP, Ministra Kultury i Wojewody Mazowieckiego. Wszyscy wymienieni patroni obecni byli na wernisażu wystawy, który odbył się w dniu 26 lutego o godz. 19.00 w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej. Podobnie jak podczas otwarcia wystawy S. Dali, na wernisaż tłumnie przybyli zaproszeni goście ( ok.700 osób).
Wernisaż uświetnił koncert zespołu „Di Galitzyener Klezmorim – Trio Galicyjskie” z Krakowa w składzie: Mariola Śpiewak – klarnet, Grzegorz Śpiewak – akordeon, Rafał Seweryniak – kontrabas.
Wystawę zorganizowano we współpracy z Akademią Podlaską; zwiedziło ją ponad 4000 osób.
Podczas wernisażu Minister Kultury wręczył odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”
p. Maciejowi Turkowskiemu – muzykowi, gitarzyście, pedagogowi; znanemu głównie
z tzw. poezji śpiewanej.
*28 września - 1 października 2004 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz 3-5 października 2004 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach – organizacja wystawy prac Vincenta van Gogha. Wystawę stanowiło 11 rysunków, 2 akwarele, 4 obrazy olejne wykonane przez V. van Gogha w latach 1883-1885.
W Warszawie wystawę zwiedziło ponad 8 tysięcy osób, w Siedlcach ponad 3 tysiące. Wystawa zorganizowana została dzięki firmie Lep Art Consulting we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach. Podczas wernisażu wystawy w Warszawie odbył się koncert zespołu „Silk” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Na wernisażu w Siedlcach wystąpiła grupa poezji śpiewanej pod kierownictwem Macieja Turkowskiego.