Działalność » 2005

WYSTAWY

*26 lutego – 20 marca 2005 roku – organizacja wystawy prac „Picasso, Matisse, Miró”. Wystawę stanowiło 98 prac najwybitniejszych grafików XX wieku. Ze wspaniałego dorobku Matissa i Miró pokazano kilkadziesiąt litografii; wiele z nich powstało jako ilustracje do książek. Z prac Picassa wybrano m.in. cykl ilustracji do opowiadania Prospera Merimee „Carmen”. Opowiadanie to zawiera 38 miedziorytów i 40 akwatint.
Na fabule noweli „Carmen” oparte jest libretto opery G. Bizeta.
Wernisaż uświetnił koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej.
Wystawę zorganizowano dzięki firmie Lep Art Consulting we współpracy z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową.

więcej »

KONCERTY

*26 luty 2005 roku - koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej.
*11 marca 2005 roku - koncert zespołu „Silk”.
*7 października 2005 roku - współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach koncertu „Time for jazz”
*28 października 2005 roku - koncert zespołu „Faber Blue” w składzie: Anna Faber – harfa, Luiza Figiel i Aleksandra Miedźwiedziuk.
*4 listopada 2005 roku – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach koncertu „Zaduszki jazzowe” – 47 edycji spotkań jazzowych.

więcej »

PUBLIKACJE

*Maj 2005 roku - Współudział z DPT "Rejmontówka" w wydaniu płyty CD
z muzyką fortepianową w wykonaniu Krzysztofa Rynkiewicza.
*Wrzesień 2005 roku – wydanie książki A. Bobryka „Kultura pogranicza – pogranicze kultur”. Współwydawcą książki była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

więcej »