Działalność » 2005

KONCERTY

*26 luty 2005 roku - koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej.
*11 marca 2005 roku - koncert zespołu „Silk”.
*7 października 2005 roku - współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach koncertu „Time for jazz”
*28 października 2005 roku - koncert zespołu „Faber Blue” w składzie: Anna Faber – harfa, Luiza Figiel i Aleksandra Miedźwiedziuk.
*4 listopada 2005 roku – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach koncertu „Zaduszki jazzowe” – 47 edycji spotkań jazzowych.