Działalność » 2005

PUBLIKACJE

*Maj 2005 roku - Współudział z DPT "Rejmontówka" w wydaniu płyty CD
z muzyką fortepianową w wykonaniu Krzysztofa Rynkiewicza.
*Wrzesień 2005 roku – wydanie książki A. Bobryka „Kultura pogranicza – pogranicze kultur”. Współwydawcą książki była Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.