Działalność » 2005

WYSTAWY

*26 lutego – 20 marca 2005 roku – organizacja wystawy prac „Picasso, Matisse, Miró”. Wystawę stanowiło 98 prac najwybitniejszych grafików XX wieku. Ze wspaniałego dorobku Matissa i Miró pokazano kilkadziesiąt litografii; wiele z nich powstało jako ilustracje do książek. Z prac Picassa wybrano m.in. cykl ilustracji do opowiadania Prospera Merimee „Carmen”. Opowiadanie to zawiera 38 miedziorytów i 40 akwatint. 
Na fabule noweli „Carmen” oparte jest libretto opery G. Bizeta.
Wernisaż uświetnił koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej.
Wystawę zorganizowano dzięki firmie Lep Art Consulting we współpracy z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową
*11 – 30 marca 2005 roku – współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach wystawy rysunków i malarstwa Andrzeja Bakiery „Linie życia i światła”.
Wystawę stanowiły karykatury, rysunki, malarstwo oraz projekty artysty, będące przekrojem jego wieloletniej pracy twórczej. Zorganizowano ją z okazji 50 urodzin artysty.
Wystawę uświetnił koncert zespołu „Silk”.
Stowarzyszenie wystąpiło do Ministra Kultury o przyznanie A. Bakierze odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, którą wręczono podczas wernisażu.