Działalność » 2006

KONCERTY

*24 luty 2006 roku – koncert japońskiej pianistki Maki Inoue, uczennicy prof. Reginy Smendzianki, uczestniczki konkursu chopinowskiego.
*18 maja 2006 roku - koncert fortepianowy Agnieszki Chmurzyńskiej, uczennicy prof. Krzysztofa Rynkiewicza.
*7 – 10 grudnia 2006 roku – współorganizacja z Siedleckim Towarzystwem Muzycznym i DPT „Reymontówka” I Festiwalu „Messiaen i Mozart w centrum Europy 2006”.
W koncertach wystąpili: Małgorzata Sałacińska (sopran), Artur Pachlewski (klarnet), Grzegorz Jastrzębski (fortepian) oraz kameraliści „Consonare per Varsavia”. Koncerty festiwalowe odbyły się w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie, w Sali Białej MOK i DPT „Reymontówka”.

więcej »

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA STOWARZYSZENIA

*24 lutego 2006 roku – wieczór promocyjny książki dr Adama Bobryka „Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987 – 1997”.
Uroczystość zorganizowano we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury. Odbyła się ona w Sali Białej MOK.
Podczas promocji z koncertem fortepianowym wystąpiła japońska pianistka Maki Inoue, uczennica prof. Reginy Smendzianki, uczestniczka konkursu chopinowskiego.

więcej »