Działalność » 2006

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA STOWARZYSZENIA

*24 lutego 2006 roku – wieczór promocyjny książki dr Adama Bobryka „Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987 – 1997”.
Uroczystość zorganizowano we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury. Odbyła się ona w Sali Białej MOK.
Podczas promocji z koncertem fortepianowym wystąpiła japońska pianistka Maki Inoue, uczennica prof. Reginy Smendzianki, uczestniczka konkursu chopinowskiego.
W uroczystości udział wzięło ponad 200 osób.
*18 maja 2006 roku – spotkanie promujące publikacje pracowników naukowych Akademii Podlaskiej: prof. Anny Ciechocińskiej „Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej”, prof. Zofii Chyra – Rolicz „Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości”.
Spotkanie zorganizowano w DPT „Reymontówka” przy współpracy z tą placówką. Wieczór uświetnił koncert fortepianowy Agnieszki Chmurzyńskiej, uczennicy prof. Krzysztofa Rynkiewicza.
*31 lipca 2006 roku – współorganizacja z Akademią Podlaską uroczystości związanych z 62 rocznicą wyzwolenia Siedlec i Ziemi Siedleckiej spod okupacji hitlerowskiej.