Działalność » 2007

PUBLIKACJE

*9 marca 2007 roku – współwydanie książki dr Adama Bobryka i dr Izabeli Kochan „Prawosławie w Siedlcach”, obejmującej 170 lat historii prawosławia w Siedlcach i współistnienia w nim katolików i prawosławnych.
*25 maja 2007 roku - Stowarzyszenie było wydawcą katalogu wystawy „Portrety Siedlczan...i” Stanisława Baja. Katalog zaprojektował graficznie Mirosław Zdrodowski. 
*29 czerwca 2007 roku – wydanie książki „Brama księżnej Ogińskiej”. Opracowanie edytorskie książki jest dziełem Mirosława Zdrodowskiego.
autorzy: prof. E. Sakowicz, Danuta Michalec, Rafał Dmowski, Adam Krzeski, Andrzej Rutkowski, słowo wstępne prof. dr hab. Piotr Matusak.