Działalność » 2008

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA STOWARZYSZENIA

*13 stycznia 2008 roku – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Stowarzyszenie przekazało na licytację książkę „Brama księżnej Ogińskiej” oraz plan Siedlec z 1811 roku, autorstwa Edwarda Vettera.
*28 maja 2008 roku – Sala Biała MOK – promocja albumu Mirosława Zdrodowskiego „Stare i nowe prace domowe”.
Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili: Marta Kordykiewicz (wiolonczela) i Jan Badaj (fortepian). Wiersze Mirosława Zdrodowskiego czytał znany aktor, siedlczanin – Piotr Siwkiewicz. Na twórczość Mirosława Zdrodowskiego, okiem historyka sztuki, spojrzała Pani Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego.