Działalność » 2008

PUBLIKACJE

*2 luty 2008 roku - Wydanie zestawu pocztówek z plakatami Mirosława Zdrodowskiego.
*28 maja 2008 roku – wydanie albumu Mirosława Zdrodowskiego „Stare i nowe prace domowe”